Snabbspårvägen, "Bytespunkt Alvik"

Dimensionering och beräkning av bergförstärkning för tunnel vid snabbspårvägens entreprenad, "Bytespunkt Alvik". På uppdrag av PEAB utfördes detaljprojektering av bergtunneln med avseende på bergförstärkning och injektering. Bergsakkunnig och kartör vid entreprenörens löpande arbeten.

CitybananPostenSödra länkenABBSnabbspårvägenNorra länken