Norra länken

Norra Länken 2, Ringen, Projektering av 14 km vägtunnel och sidoutrymmen.

Trafikplats Roslagstull, Ansvarig byggledare vid utsprängning av arbetstunnlar.

Tunnelbanan, Ansvarig byggledare vid omfattande förstärkningsarbeten i anslutning till trafikplats Roslagstull.

CitybananPosten Södra länkenABBSnabbspårvägenNorra länken