ABB Business Center i Häggvik

Det här projektet utfördes under min tid på Arcona.
Vi förberedde oss i god tid och la ner ett noggrant arbete på en detaljerad planering. Tidplanerna följdes upp mycket noggrant och arbetet styrdes hårt efter produktionsplanen. Alla på arbetsplatsen var väldigt fokuserade på tidplanen och projektet blev klart i rätt tid samtidigt som projektet hade god ekonomi.

Det är min erfarenhet att man ska lägga stor vikt vid det som kallas mjuka parametrar och aktivt arbeta för öppna och ärligt förhållande mellan projektledning och entreprenörer. Det är under sådana betingelser jag varit med om att färdigställa entreprenader i rätt tid och till rätt pris.

CitybananPostenSödra länkenABBSnabbspårvägenNorra länken